ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เรามีความพอใจ และความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราที่มีต่อลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์ที่มากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และความสอดคล้องในการทำงาน ผ่านความเชื่อของเราที่มีต่อการเรียนรู้อันไร้ซึ่งขอบเขต และการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราไม่ได้เพียงแค่เขียนประวัติศาสตร์ของเราขึ้นมา แต่เราสร้างประวัติศาสตร์ของเราขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจ กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทางเราสัญญาว่านี่ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น เรามีวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรือง และน่าจดจำมากยิ่งขึ้นที่ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด !

เหตุการณ์สำคัญอันน่าภูมิใจของเราบางส่วนสามารถอ่านได้ในหน้านี้