วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาคหกรรม

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้ง “ตราเหรียญทองคู่” มอบผลิตภัณฑ์แป้งตราเหรียญทองคู่ ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาคหกรรม สำหรับการมอบแป้งฯในครั้งนี้ทางวิทยาลัยได้นำแป้งฯมาใช้ทำขนมได้แก่ ขนมชั้น ขนมตะโก้เผือก โดยใช้ “แป้งข้าวจ้าว ตราเหรียญทองคู่” ซึ่งเป็นแป้งมาตรฐานระดับสากล เป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนม และยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก #แป้งตราเหรียญทองคู่ #แป้งคุณภาพมาตรฐานตราเหรียญทองคู่ที่มืออาชีพไว้ใจ #THAIFLOUR #ตราเหรียญทองคู่ #doublecoinsbrand #แป้งข้าวจ้าว #แป้งข้าวเหนียว #แป้งมันสำปะหลัง #แป้งทอดกรอบ #ขนมชั้น #ขนมตะโก้เผือก #ขนมไทย #โครงการฝึกอาชีพ #ทำขายรวย #วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี


https://www.facebook.com/509306822556041/posts/1345533985599983?d=n&sfns=mo