Monthly Archives: June 2020

Ban HuaiKok Nongkhem School

สนับสนุนสินค้าตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัย โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด สนับสนุนสินค้า “แป้งตราเหรียญทองคู่” สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคหกรรม สำหรับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ซึ่งน้องๆนักเรียนได้นำแป้ง “ตราเหรียญทองคู่” มาทำขนมในครั้งนี้ เพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับน้องๆด้วยครับ #แป้งตราเหรียญทองคู่ #Goldencoinsbrand #Thaiflourindustry #แป้งคุณภาพมาตรฐานตราเหรียญทองคู่ที่มืออาชีพไว้ใจ #ทำกินง่ายทำขายรวย